0
0
Subtotal: ۰ تومان
سبد خرید خالی است.
0
0
Subtotal: ۰ تومان
سبد خرید خالی است.

گنجینه طرح درس

گنجینه طرح درس شامل مجموعه ای پژوهش محور و تجربی از طرح درس های مربی-هنرمندان و طراحان آموزشی است که براساس پرسش های کلیدی و معیارهای شاخص در طرح درس نویسی ساماندهی و طبقه بندی شده اند:

مضامین؛ موضوعات؛ رسانه و مواد و ابزار؛ اصول و مبانی هنر؛ جنبش و سبک هنری؛ ارتباط با سایر حوزه‌ها؛ سطح مخاطب.

ماندگاری خاطرات

(persistence of memory)

این طرح درس زمینه را برای خلق هنری اعجاب آور و تامل برانگیز در بستری سوررئالیستی فراهم می آورد و حاوی معانی عمیق، وسیع و متنوع در زمینه تقویت فرایند تفکر خلاق است.


طراح و مربی: فرشته صاحب قلم و مهرزاد بنی هاشم | دپارتمان آموزش هنر نگره