0
0
Subtotal: ۰ تومان
سبد خرید خالی است.
0
0
Subtotal: ۰ تومان
سبد خرید خالی است.

مواد و منابع آموزشی

عادت های ذهنی در کارگاه هنری

شرح: عادت های ذهنی کارگاهی یا گرایشات فکری کارگاهی، مجموعه‌ای از هشت عادت فکری است که یک هنرمند از آن استفاده می‌کند؛ این عادات سلسله مراتبی نیستند و می توانند با یکدیگر در تعامل باشند. پرورش این عادت‌ها به دانش آموزان(دبستان تا متوسطه دوم) کمک می کند تا یادبگیرند مانند هنرمندان فکر و عمل کنند. […]