0
0
Subtotal: ۰ تومان
سبد خرید خالی است.
0
0
Subtotal: ۰ تومان
سبد خرید خالی است.

پژوهشنامه

این بخش حاوی متون منتخب پژوهشی و علمی در قلمرو آموزش هنر بویژه مقالات دو نشریه معتبر انجمن ملی آموزش و پرورش هنر(NAEA) است که در پلتفرم نشریه ای الکترونیک منتشر می شود. هر شماره از این مجموعه، خواه تک مقاله باشد و خواه سلسله ای از مقالات، همواره به موضوعات و مفاهیم محوری و معاصر این حوزه می پردازد تا بتواند زمینه رشد و آگاهی مربیان و پژوهشگران هنر را تسهیل نماید.