۰ تومان
0
0
Subtotal: ۰ تومان
سبد خرید خالی است.

پژوهشنامه

این بخش حاوی متون و منابع منتخب پژوهشی و تخصصی در قلمرو آموزش و تربیت هنری، بویژه مقالات دو نشریه معتبر انجمن ملی آموزش و پرورش هنر(NAEA)  است که در پلتفرم نشریه ای الکترونیک به صورت فصلی منتشر می شود. در هر شماره از این مجموعه، موضوعات، مفاهیم و دیدگاه های محوری و معاصر  در این حوزه با توجه به جنبه های عملی و کاربردی آن ارائه شده است تا بتواند زمینه رشد و آگاهی مربیان و پژوهشگران هنر را تسهیل نماید.

ما به عنوان یک مربی هنر هموراه در تلاشیم تا از طریق تمرین ها و فعالیت های مختلف هنری زمینه مناسبی را برای رشد و توسعه دانش آموزان در کلاس هنر فراهم کنیم تا  آن ها ادراکشان را درباره خود و جهان پیرامونشان بسازند و  در این فرایند تجربه های متنوعی را کسب کنند.
ما به عنوان یک مربی، تسهیلگر و معلم هنر همواره به جستجوی راهبردهایی برای درک بهتر مفاهیم و معانی و پیوند زدن آن ها با سایر زمینه های دانش هستیم. نظریه های یادگیری معاصر  بویژه رویکرد ساختن گرایی