0
0
Subtotal: ۰ تومان
سبد خرید خالی است.
0
0
Subtotal: ۰ تومان
سبد خرید خالی است.

تلفیق

امروزه با رویکردهای گوناگون برنامه درسی هنر روبرو هستیم که در تلاشند تا با ارائه روش‌ها و راهبردهای متعدد، و نیز طرح پرسش های مهم درباره چیستی، چرایی و چگونگی

ادامه مطلب
سورئالیسم: ایده های بزرگ

سورئالیسم: ایده های بزرگ

شرح ویدئو: ایده بزرگِ جنبش هنری سوررئالیسم مردم از واژه سوررئال برای توصیف چیزهای عجیب و غریب، فراواقعی و دیوانه کننده استفاده می کنند و نمونه های تجسمی آن را

ادامه مطلب

سورئالیسم در پنج دقیقه

شرح ویدئو: سوررئالیسم در پنج دقیقه؛ آثار هنري شگفت انگيزي هنرمندان سورئاليست، مي تواند منبع مهمي براي طراحی تمرین ها و فعالیت های مختلف هنری و تلفیق تاریخ هنر در

ادامه مطلب
میان رشته ای

میان رشته ای

مفهوم میان رشته ای در کجا و چه زمانی متولد شد؟ مبنای نظری میان رشته‌ای در حوزه آموزش و یادگیری چیست؟ از اواسط قرن پیش تا کنون، شاهد ظهور مسیری

ادامه مطلب

آموزش هنر

آموزش هنر آموزش هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که برای اثرگذاری بر احساسات و هوش انسانی یا به‌منظور انتقال یکمفهوم، خلق می‌شود. امر هنری همیشه با

ادامه مطلب

تلفیق

امروزه با رویکردهای گوناگون برنامه درسی هنر روبرو هستیم که در تلاشند تا با ارائه روش‌ها و راهبردهای متعدد، و نیز طرح پرسش های مهم درباره چیستی، چرایی و چگونگی

ادامه مطلب
سورئالیسم: ایده های بزرگ

سورئالیسم: ایده های بزرگ

شرح ویدئو: ایده بزرگِ جنبش هنری سوررئالیسم مردم از واژه سوررئال برای توصیف چیزهای عجیب و غریب، فراواقعی و دیوانه کننده استفاده می کنند و نمونه های تجسمی آن را

ادامه مطلب

سورئالیسم در پنج دقیقه

شرح ویدئو: سوررئالیسم در پنج دقیقه؛ آثار هنري شگفت انگيزي هنرمندان سورئاليست، مي تواند منبع مهمي براي طراحی تمرین ها و فعالیت های مختلف هنری و تلفیق تاریخ هنر در

ادامه مطلب
میان رشته ای

میان رشته ای

مفهوم میان رشته ای در کجا و چه زمانی متولد شد؟ مبنای نظری میان رشته‌ای در حوزه آموزش و یادگیری چیست؟ از اواسط قرن پیش تا کنون، شاهد ظهور مسیری

ادامه مطلب

آموزش هنر

آموزش هنر آموزش هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که برای اثرگذاری بر احساسات و هوش انسانی یا به‌منظور انتقال یکمفهوم، خلق می‌شود. امر هنری همیشه با

ادامه مطلب

تلفیق

امروزه با رویکردهای گوناگون برنامه درسی هنر روبرو هستیم که در تلاشند تا با ارائه روش‌ها و راهبردهای متعدد، و نیز طرح پرسش های مهم درباره چیستی، چرایی و چگونگی آموزش هنر ،خود را با جریان تغییرات اجتماعی، فرهنگی و …

نوشته: مرضیه طلایی | دپارتمان هنر نگره| تیر 1401
ادامه مطلب |
|
Share
میان رشته ای

میان رشته ای

مفهوم میان رشته ای در کجا و چه زمانی متولد شد؟ مبنای نظری میان رشته‌ای در حوزه آموزش و یادگیری چیست؟ از اواسط قرن پیش تا کنون، شاهد ظهور مسیری نو در زمینه‌های مختلف پژوهشی، آموزشی و تولید دانش به …

نوشته: مرضیه طلایی | دپارتمان هنر نگره| تیر 1401
ادامه مطلب |
|
Share